הארץ: הבובות מסייעות להתגבר על הפחד

הבובות מסייעות להתגבר על הפחד