כנס הבובה ככלי טיפולי 2017 – שחק והיית צעיר: שימושים טיפוליים בבובות עבור הגיל השלישי

ניהול מקצועי: סמדר קופר-קיסרי

הורדת טופס הרשמה לכנס ולסדנאות למשלוח בפקס

לטופס הרשמה אלקטרוני לכנס ולסדנאות

Download (PDF, 464KB)