בריאות 10: תיאטרון בובות טיפול, בובותרפיה ועל התכנית “מה עוזר כשקשה לי”