מה עוזר כשקשה לי – התערבות עם ילדים במהלך מלחמת צוק איתן